Léčba artrózy

výměna kolenního kloubu

 Léčba artrózy může být konzervativní, anebo chirurgická. Konzervativní léčba artrózy se uplatňuje u nižších stupňů artrózy (1. - 2.), k chirurgickým zákrokům se přistupuje u artróz s vyšším stupněm (3. - 4.).

Artróza a konzervativní léčba

Konzervativní léčba u artrózy spočívá v režimovém opatření (snížení fyzické námahy, redukce váhy), medikamentózní léčbě a v rehabilitaci.

Režimové opatření

Pacienti s artrózou by se měli vyhýbat zvýšené zátěži postižených kloubů. Lidé s artrózou kolene by například neměli běhat, ale jako sportovní aktivitu by měli zvolit plavání či jízdu na kole. Obézní lidé a lidé s nadváhou musí přistoupit k redukci váhy. To, že u pacienta byla diagnostikovaná artróza, neznamená, že se daný člověku musí přestat hýbat. Veškeré tělesné aktivity však musí být přiměřené a musí být takového charakteru, aby nedocházelo k dalšímu poškozování chrupavky.

Medikace

V péčvě artrózy se úspěšně používají protizánětlivé léky a dále tzv. SYSADOA, což jsou léky proti artróze, které symptomaticky pomalu působí. Vhodná jsou i chondroprotektiva (doplňky stravy podporující zachování chrupavky), s jejich výběrem vám pomohou v lékárně. V některých případech se úspěšně uplatňuje injeknčně podávaná výživa přímo do postiženého kloubu.

Rehabilitace

Kromě vhodných cviků, které vás naučí fyzioterapeut, je vhodná např. magnetoterapie, vodoléčba či laser.

Artróza a chirurgická léčba

K chirurgické léčbě se přistupuje u pokročilejších stupňů artróz, když konzervativní léčba selhala. Laikům se okamžitě vybaví termín "výměna kloubů" či "endoprotéza", avšak tyto složité operace jsou až nejzazšími druhy řešení. Ortopedie nabízí méně složité výkony, jako je například chirurgická úprava postiženého kloubu tak, aby docházelo k menšímu opotřebovávání postižené chrupavky. Ve FN Motol v Praze také úspěšně provádějí transplanatci chrupavky a řadí se v této léčbě mezi nejzkušenější pracoviště na světě.

Endoprotéza kloubu

Endoprotéza kloubu je náhrada zničených částí kloubů - tedy náhrada chrupavky a provedení potřebných úprav v kloubu. Jde o složitý výkon, který se zpravidla provádí až poté, co všechny ostatní možnosti léčby selhaly. Životnost implantátů je individuální, ale v průměru se uvádí cca 10 let. Velkou úlohu zde hraje zkušenost operatéra, neboť špatně vložený implantát se rychleji poničí.

Pacienti po provedení výměny kloubu mají výrazně kvalitnější život, jsou poměrně rychle zbaveni původních obtíží a mohou mít velice kvalitní život. Důležité ale je, aby daný jedinec opět kloub nepřetěžoval a snažil se ho šetřit.

Artróza a kmenové buňky

V posledních pár letech se díky agresivním marketingovým technikám setkáváme s informacemi, že kmenové buňky téměř zázračně vyléčí artrózu kloubů. Ačkoliv kmenové buňky jsou "malým zázrakem" a obrovskou nadějí pro celou medicínu, je třeba se na tuto problematiku dívat objektivně. Léčba artrózy kmenovými buňkami (ať už získanými z tuku či kostní dřeně) není v ČR oficiálně uznávanou léčebnou metodou a není hrazena ze zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že provádění celého procesu léčby není dovoleno víceru nezávislých pracovišť, je monopolní cena zákroku v řádu několika desítek tisíc korun pro mnoho pacientů nedostupná.

Mnoho pacientů tedy vyčkává, až bude o DLOUHODOBÉM efektu léčby více informací a také na to, až na český trh vstoupí více subjektů, které budou léčbu provádět za příznivější cenu.